Miniso số 7 Mạc Thị Bưởi

Thông tin
  • Địa chỉ : số 7 Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, tp. Nam Định.

  • Điện thoại: Khai trương trong tháng 1/2018

  • Giờ làm việc:

Thong ke