Miniso Vạn Hạnh Mall.

Thông tin
  • Địa chỉ : 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP. HCM.

  • Điện thoại: Khai trương trong tháng 01/2018.

  • Giờ làm việc:

Thong ke