Miniso Nguyễn Sơn

Thông tin
  • Địa chỉ : 334 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM.

  • Điện thoại: 0888761138

  • Giờ làm việc:

Thong ke